Vår vision - Lillänghamnens fiskrökeri

Vår vision

Pojke med fiskespö

För nästa generation som älskar fisk och skaldjur

Mycket har hänt sedan familjeföretaget startade i slutet på 1980-talet men den speciella alspånsblandningen och största fokus på kvalitet har inte förändrats. Kvalitet är fortfarande oerhört viktigt för oss men de senaste åren har även hållbarhet fått en allt större betydelse. Vi vill att våra varor ska smaka gott och göra gott – både för miljön och andra människor. Råvarorna kommer delvis från Vänern men importeras också från Norge, Holland och Kanada. Alla transporter klimatkompenseras och rökugnen vi använder oss av drivs av grön el och har nästan 95 procent lägre utsläpp än övriga rökugnar.

Vi vill vara det ledande gröna alternativet i vår bransch och därför satsar vi på hållbarhet i alla delar av företaget. Våra nya bilar är hybrid eller helt eldrivna och elen vi använder oss av i våra byggnader är endast vindkraft. Vi letar alternativ till plastemballage och våra nya lokaler har målsättning att vara helt klimatneutrala. Ledningen arbetar efter kontrollerande hållbarhetssystem så att alla beslut tas med tanke till hållbarhet. Vår produktion har närmast 0 procent koldioxidutsläpp och vårt svinn är nära 0 procent då vi tar vara på nästan 99 procent (!) av alla varor som kommer till oss.

Vår vision är att hållbarhet och kvalitet ska genomsyra allt vi gör.